Jdi na obsah Jdi na menu
 


KONALA SE VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA SPOLKU TJ KLIMKOVICE, Z.S.

logo_tjklimkovice.jpgV pátek 6.12.2019 se v hospůdce U Hřiště konala volební Valná hromada spolku TJ Klimkovice, z.s. a jeho oddílů Kopané, Marathon Teamu a ASPV. Tato událost byla vyvolána již delší dobu avizovanou rezignací předsedy spolku pana Jiřího Seidlera, který z osobních důvodů již nadále nechtěl zastávat tuto zodpovědnou funkci. Předsedu našeho spolku vykonával naplno a dobrovolnicky od roku 2003. Za tuto zodpovědnou, nezištnou a obětavou práci mu jménem celého výboru ještě jednou děkujeme. Zároveň s odstoupením předsedy oznámili, že nastal čas obměny generací a že již nadále nebudou pro následující období kandidovat: dlouholetý a zasloužilý člen výboru pan Rudolf Homola a členové kontrolní komise spolku pánové František Friedel a Jiří Juřina. Nezbývá než všem poděkovat za jejich obětavý a profesionální přístup.

Jsme rádi, že se mezi námi, příznivci sportu, stále najde mnoho nadšenců, kteří se rádi dobrovolně zapojí do organizace sportovních činností v našem oddíle. Proto se nově rozrostl počet členů výboru spolku z 9 na 13. Novým předsedou spolku se na následující pětileté období stává Václav Prašivka mladší. Přejeme mu v nové funkci mnoho trpělivosti, rozvahy a hlavně stejný tah na branku, jaký měl ještě jako aktivní fotbalový hráč.

Zpráva návrhové komise spolku TJ Klimkovice, z.s.

Návrhová komise seznámila přítomné s usnesením, které VH schválila ve znění:

Valná hromada TJ Klimkovice, z.s. konaná dne 6.12.2019:

Bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti TJ Klimkovice za uplynulé období
 • plán činnosti TJ Klimkovice, z.s. na nadcházející období
 • zprávu kontrolní a revizní komise za uplynulé období
 • zprávu mandátové komise o členské základně
 • zprávu o hospodaření TJ Klimkovice za období leden až listopad 2019

Schvaluje:

 • návrh rozpočtu TJ Klimkovice, z.s. na rok 2020
 • pětileté funkční období nového výboru
 • třináctičlenný (13) výbor spolku
 • výši členských příspěvků pro aktivní členy oddílu Kopané na 1000,- Kč ročně, pro aktivní členy oddílu Marathon Team na 500,- Kč ročně, splatné nejpozději k 31.12. daného roku za který jsou členské příspěvky hrazeny. Členové oddílu ASPV, členové výboru TJ, trenéři a důchodci jsou od členských příspěvků osvobozeni.

Volí:

 • Výbor spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Ludmila Bálková, Radim Bena, René Bilík, Tomáš Burda, Milan Glomb, Stanislav Homola, Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Radomír Mika, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml., Václav Prašivka st. a Jan Švábík.
 • Předsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Václava Prašivku ml.
 • Místopředsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Lukáše Lyčku
 • Kontrolní komisi spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Daniela Jedrníčková (předseda), Martina Bálková (člen), Jiří Teichmann (člen).
 • Výbor oddílu Kopané na následující pětileté období ve složení: Radim Bena, René Bilík, Stanislav Homola, Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml. (předseda), Václav Prašivka st. a Jan Švábík.
 • Výbor oddílu Marathon Team na následující pětileté období ve složení: Tomáš Burda, Jan Friedel a Radomír Mika (předseda).
 • Výbor oddílu ASPV na následující pětileté období ve složení: Ludmila Bálková (předsedkyně), Martina Bálková a Michaela Kuncová.
 • delegáty na valnou hromadu OTU, MěFS Ostrava a dalších nadřízených orgánů spolu: Václava Prašivku ml., náhradníky Jana Švábíka a Lukaše Lyčku.

Ukládá výboru TJ Klimkovice:

 • Vytvářet podmínky pro rozvoj a chod TJ a oddílů, organizovat sportovní činnost v rámci sportovních a soutěžních aktivit.
 • Dále jednat s vedením OTU, MěFS Ostrava, FAČR, vedením města Klimkovice, Moravskoslezským krajem, MŠMT a dalšími orgány ohledně získání finančních prostředků pro zajištění provozu, oprav a údržby hřiště a svěřených prostor a prostranství.
 • Projednávat nejméně dvakrát ročně vývoj hospodaření.
 • Zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi.
 • Zanést změnu statutárního orgánu a kontrolní komise do veřejného rejstříku spolků u krajského soudu v Ostravě.