Jdi na obsah Jdi na menu
 


STADION Dr. Vacka

SOKOLOVNA KLIMKOVICE a co s ní....

Tato otázka se řeší již po mnoho generací. Sokolovna v roce 1923Stařičká budova, která byla postavena již v roce 1923 a v dobách normalizace k ní přibývaly různé přístavky, vystavěné z větší části neodborně v takzvaných akcích "Z", je po mnoho let jen udržována těsně pod hranicí havarijního stavu.
Budova a okolní pozemky byly dlouhá léta ve vlastnictví České obce sokolské. Silné sokolské hnutí na začátku 20. století ctilo Tyršovy ideály o harmonickém rozvoji tělesné, duševní a mravní stránky lidské osobnosti, o zdravém a všestranně vyspělém národu. A díky tomuto dali možnost naší sokolovně vzniknout. Za okupace byla činnost spolku zastavena a jeho majetek zabaven. Sokolovna v roce 2014Po osvobození byl z kmotrovské akce Klimkovice – Praha vybudován sportovní stadión, který byl pojmenován po tehdejším primátorovi hlavního města Prahy Stadiónem Dr. Václava Vacka. Jeho nedílnou součástí je dodnes sokolovna, fotbalové a házenkářské hřiště.
Sokolovna v  současné době slouží i jako hlavní zázemí oddílu kopané TJ Klimkovice. Oddíl zde má své fotbalové šatny, sociální zařízení a klubovnu. Dalším oddílem sídlícím v sokolovně je oddíl stolního tenisu TJ Sokol Klimkovice, který zde má svou klubovnu a společně s oddílem badmintonu TJ Sokol Klimkovice jsou hlavními uživateli velkého sálu. Sokolovna dále nabízí krom velkého i malý sál, jeviště, kuchyňku, byt bývalého správce a fotbalové šatny. puvodni-20stav.jpgTyto prostory vznikly převážně jako přístavky k původnímu skeletu. I přes nespokojivý stav se v sokolovně pořádaly plesy a společenské události.  Změny ve financování sportu po roce 1989 však České obci sokolské neumožňují investice do svého majetku. Proto v roce 2000 došlo k osamostatnění oddílu kopané pod TJ Klimkovice a v roce 2004 po dlouhých letech usílí k přebudování škvárového hřiště na krásný trávník i s tribunou. Ke krásnému hřišti opět stále scházelo odpovídající zázemí, a proto byla v roce 2013 vyvinuta aktivita oddílu kopané na výstavbu nových fotbalových šaten v prostoru mezi házenkářským a fotbalovým hřištěm. Zastupitelstvem města byl tento projekt dokonce již schválen a probíhaly přípravy na výstavbu. Ovšem v roce 2014 vysvitla naděje na převod sokolovny do majetku města a ta zcela obrátila plány na výstavbu fotbalových šaten. Všechny strany upřednostňovaly variantu rekonstrukce šaten v sokolovně a projekt nových šaten byl tak zastaven. Náročnou administrací se v roce 2015 povedlo dotáhnout převod  sokolovny a okolních pozemků darem do majetku města Klimkovic. A tím se konečně rozjel "velký třesk" s rekonstrukcí naší stařičké sokolovny.     

Zatravnění fotbalového hřiště a výstavba tribuny (2003 - 2004)

Po dlouhých letech a usílí mnoha fotbalových generací v roce 2003 započalo tolik očekávané zatravnění fotbalového hřiště, které finančně zabezpečilo město společně s fotbalovým svazem. Fotbalisté k tomuto projektu ještě připojili i výstavbu tribuny. 046.jpgS vědomím, že v případě zatravnění fotbalového hřiště již v budoucnu výstvba tribuny nebude možná, pustili se do výstavby sami a za podpory sponzorů a sympatizantů fotbalového klubu, což bylo velmi náročné. Ale jak se ukázalo později, tato nečekaná aktivita přiměla i zastupitele města k podpoře tohoto projektu. Fotbalisté v době zatravňování hřiště hráli své zápasy na hřišti v Olbramicích. V sobotu 25.9.2004 pak bylo v rámci dne sportu města slavnostně otevřeno nové fotbalové hřiště. Vyvrcholilo tak asi roční snažení všech zainteresovaných lidí a firem, kteří neúnavně budovali dlouho plánované a toužebně očekávané travnaté hřiště. Když si vzpomeneme na blátivý terén na škvárovém hřišti a podíváme se na krásnou zelenou plochu, musí každý uznat, že byl odveden pořádný kus práce.

Fotogaleri k zatravnění hřiště:
Poslední utkání na škváře: http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Posledni_utkani_na_skvare_2003/
Stavba travnatého hřiště: http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Stavba_travnateho_hriste_2004/
Den sportu 25.9.2004: http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Den_sportu_2004/

Výstavba dětského hřiště u sokolovny (únor - květen 2010)

Zejména díky aktivitě hráčů mužů, kterým postupně dorůstaly jejich ratolesti, vznikla myšlenka výstavby dětského hřiště v blízkosti sokolovny. Na tuto akci se podařilo získat grant společnosti ArcelorMittal a samozřejmě se finančně připojilo i město Klimkovice. Ovšem bez brigádnických prací hráčů mužů by toto hřiště nevzniklo. A tak nyní mohou fotbalové utkání i ostatní akce navštěvovat rodiče s dětmi pro které je zde připravena i malá zábava.

Foto: http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Detske_minihriste/ 

Rekonstrukce fotbalové šatny mužů (listopad 2010)

p2170038.jpgPo skončení fotbalového podzimu, opět z aktivity hráčů mužů, se brigádnicky hráči pustili do rekonstrukce fotbalové šatny. Financováni bylo zabezpečno fotbalovým oddílem a dodání nábytku zajistil formou sponzorského daru pan Tomáš Bajgar prostřednictvím své stolařské firmy. Díky této aktivitě vznikla po dlouhé době v sokolovně důstojnější a reprezentativnější jedna místnost.

 

 

 

Fotogalerie:
http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Brigada_satna_13112010/
http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Brigada_satna_27112010/
http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Brigada_satna_03122010/
http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/Nova_satna_muzu_01032011/

Velká rekonstrukce sokolovny (prosinec 2014 - .....)

Průběžné informace jsou zveřejňovány rovněž ve facebookové skupině "Sokolovna Klimkovice,.... cesta k lepším časům..." na odkaze: https://www.facebook.com/groups/382073655062/

0. fáze rekonstrukce sokolovny (červen - červenec 2015)

V roce 2015 pořádal oddíl kopané TJ Klimkovice 38. ročník Lázeňského poháru, nejstaršího fotbalového turnaje v České republice. Prestiž tohoto turnaje si vyžádala tuto fázi rekonstrukce ve finančním objemu cca 150 000 Kč. Byly provedeny nutné opravy sprch, sociálního zázemí a 2 fotbalových šaten. Už výsledek této rekonstrukce ukázal jak by mohla sokolovna vypadat v budoucnu. Porovnat rozdíly před a po rekonstrukci můžete v tomto dokumentu: Výsledky 0. fáze rekonstrukce sokolovny

Náklady: 150.000,- Kč

Fotogalerii 0. fáze pak najdete na tomto odkaze: http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/2015_Sokolovna_brigady_upravy_pred_LP

 1. fáze rekonstrukce sokolovny (srpen - prosinec 2015)

Ještě dříve, než započala 0. fáze, rozběhl se nevídaný kolotoč, který zapříčinila vypsaná dotace ROP Moravskoslezsko na konci roku 2014. Tato dotace byla ušita na míru tomuto typu rekonstrukce sokoloven. Vznikl však problém, pro některé se stal neřešitelný, pro některé zase velkou výzvou. sokolovna4.jpgVyřízení veškerých souhlasů, povolení, zpracování projektu a žádosti na dotaci muselo být hotovo do 5 měsíců od rozhodného data, kterým bylo 17.12.2014. Po úvodních jednáních u kulatého stolu, se celé akce ujal Ing. arch. Thanasis Kotupas a ve spolupráci se zaměstnanci Městského úřadu, zastupiteli a nadšenými občany, se vrhli do souboje hlavně s časem. Opravdu jen díky obrovskému nasazení všech, se dílo podařilo a žádost o dotaci byla včas podána a po vyhodnocení komise byla zařazena mezi žádosti úspěšné, kterým byla přidělena podpora. Závěrem února 2016 bylo dokonce rozhodnuto, že dotace bude ve výši 100% uznatelných nákladů. Obsahem 1. fáze rekonstrukce byla především výměna podlahy v hlavním sále, výstavba dvou šaten včetně sprch a wc ve sklepních prostorách pod podiem a dodání potřebného nábytku a rekvizit. Celková výše investice se pohybovala okolo 5,6 mil. Kč. img_20160115_183130.jpgSamotná rekonstrukce byla zahájena počátkem měsíce srpna 2015. Vzhledem ke stáří sokolovny to nebyla stavba jednoduchá a doprovázelo ji mnoho nečekaných stavebních komplikací, které se ovšem všechny podařilo zdárně vyřešit. A tak na konci roku 2015 již můžeme v sokolovně využívat 2 krásné a moderní fotbalové šatny a k nim sprchy s podlahovým vytápěním, vzduchotechnikou a vším co sportovci potřebují. Novou technickou místností s kotly na vytápění a ohřev vody, tak že už se nemůže sportovcům stát, že by se sprchovali studenou vodou. Novou podlahu hlavního sálu, která vyhovuje všem požadavkům a standardům pro sportovní i společenské akce. Zpevněné základy v těch nejkritičtějších místech. Nové stoly a židle potřebné pro plesy a další společenské akce. A hlavně již máme zvládnutou přípravu na úspěšné pokračování celkové rekonstrukce sokolovny až do její finálnífáze. První krok je úspěšně za námi.

18.2.2016 tak proběhlo za velkého zájmu veřejnosti slavnostní otevření sokolovny po dokončené 1. fázi rekonstrukce. V jeho programu bylo ocenění významných osobností města za rok 2015. A akce to byla opravdu vydařená. 

Náklady: 7.125.000,- Kč, z toho dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 5.730.367,86 Kč.

Porovnej před a po rekonstrukci:
Výsledky 1. fáze rekonstrukce sokolovny
Podívejte se, co se povedlo v roce 2015

Fotogalerii 1. fáze pak najdete na tomto odkaze: http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/2015_1._faze_rekonstrukce_sokolovny/

Fotogalerie slavnostního otevření po ukončené 1. fázi rekonstrukce:
http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/2016_Slavnostni_otevreni_sokolovny_po_1._fazi/

Video z průběhu výstavby šaten:

Video po dokončení šaten:

 

2. fáze rekonstrukce sokolovny (říjen 2016 - duben 2017)

p3100140.jpgPři provádění 1. fáze rekonstrukce byli stavebníci dokonale seznámeni se stavem zdiva, základů a střechy sokolovny. Na základě těchto poznatků, byla architektem navrhnuta nutná část "mezifáze" rekonstrukce, která spočívala ve vyřešení havarijního stavu krovů nad podiem. I tato mezi etapa, která nemohla být naplánována, plně zapadá do již schválené koncepce postupné realizace rekonstrukce Sokolovny.

img_20170421_152542.jpgZ hlediska dispozičního řešení je navrženo a provedeno využití traktu jeviště takto: přístup do podkroví navržené schodiště ze současného skladu fotbalového klubu; v podkroví je navržena klubovna, kancelář fotbalového klubu; v části podkroví nad hlavním sálem je malé sociální zázemí (čajová kuchyňka, toaleta, sprcha) a v druhé části malý archiv/sklad; do všech těchto prostorů je navrženo přirozené osvětlení a větrání okny.

Tato nutná oprava a rekonstrukce byla schválena zastupitelstvem města dne 20.1.2016. Realizace byla započata v říjnu 2016 s termínem dokončení v dubnu 2017. Kolaudace nových prostor proběhla 27.4.2017.

Studie traktu jeviště

Náklady: 2.729.716,- Kč + 117.645,- Kč (plynovodní přípojka) + 100.000,- Kč (oprava havarijního stavu střešní konstrukce přísálí)

Porovnej před a po rekonstrukci:
Výsledky 2. fáze rekonstrukce sokolovny

Fotogalerii 2. mezifáze pak najdete na tomto odkaze:
http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/2016_17_2._mezi_faze_rekonstrukce_sokolovny/

Video nové klubovny:

 

3. fáze rekonstrukce sokolovny - střecha

Vůle zastupitelstva města byla pokračovat v rekonstrukci sokolovny až do jejího finálního dokončení. V roce 2015 se město pokusilo získat investiční dotaci z MŠMT na rekonstrukci předního / vstupního traktu sokolovny. Bohužel neúspěšně a v roce 2016 z důvodu právních nejasností, žádost o stejnou dotaci nebyla ani podána. Další pokus bude následovat v roce 2017. Ing. arch. Thanasis Kotupas zpracoval návrh a následně i projekt rekonstrukce předního vstupního traktu sokolovny kde bude zachován původní historický vzhled. Tento návrh ovšem nezískal dotační podporu a Zastupitelstvo města rozhodlo tento projekt samostatně nerealizovat a nechat zpracovat studii a následně projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce budovy sokolovny. Projekt zpracovává společnost MR Design a do dnešního dne (17.8.2020), tento není odevzdán a dokončen.

img_20200813_140807_resized_20200817_105348908.jpgV únoru roku 2020, na základě statického posouzení krovu střechy budovy sokolovny, byla budova na doporučení statika uzavřena pro havarijní stav střechy. Zastupitelstvo města Klimkovic na svém zasedání dne 12.8.2020 rozhodlo, vzhledem k předloženým odborným posudkům, o realizaci 3. fáze rekonstrukce sokolovny, která bude obsahovat řešení nové střešní konstrukce, včetně krytiny se zachováním historického vzhledu (výška, věžička a vykýře), přípravu pro fotovoltaiku a vzduchotechniku, strop a osvětlení v hlavním sále. Neprodleně bude zahájena práce na projektové dokumentaci a získání stavebního povolení dle tohoto zadání, tak aby práce mohly být započaty ještě v roce 2020. 

Na stejném zasedání Zastupitelstva města, bylo Radě města uloženo zahájit přípravu nového zadání na projektovou dokumentaci pro dokončení celkové rekonstrukce budovy sokolovny v Klimkovicích a jejího okolí. 

Odhadované náklady: 5.000.000,- Kč

Fotogalerii 3. fáze pak najdete na tomto odkaze:
http://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/2017_3._faze_rekonstrukce_sokolovny/

4. a další fáze rekonstrukce sokolovny (???)

Tyto fáze by mohly řešit rekonstrukci sokolovny až do její konečné podoby. Měly by obsahovat rekonstrukci malého sálu, oken a terénní úpravy, včetně nádrží na dešťovou a spodní vodu pro závlahu hřiště, chodníky, pergolu a parkoviště. Ale to ještě hodně předbíháme. Věřme, že realizace na sebe budou navazovat a celé nové sokolovny se dočkáme co nejdříve.