Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ VALNÉ HROMADY ZE DNE 24.11.2023

28. 11. 2023

Valná hromada TJ Klimkovice, z.s. konaná dne 24.11.2023:

Bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti TJ Klimkovice za uplynulé období
 • plán činnosti TJ Klimkovice, z.s. na nadcházející období
 • zprávu kontrolní a revizní komise za uplynulé období
 • zprávu mandátové komise o členské základně
 • zprávu o hospodaření TJ Klimkovice za období leden až říjen 2023

Schvaluje:

 • návrh rozpočtu TJ Klimkovice, z.s. na rok 2024
 • pětileté funkční období nového výboru
 • třináctičlenný (13) výbor spolku
 • výši členských příspěvků pro aktivní členy oddílu Kopané na 2000,- Kč ročně (1000 Kč / pololetí), pro aktivní členy oddílu Marathon Team na 500,- Kč ročně, splatné nejpozději k 31.5. (1. pololetí) a 31.10. (2. pololetí) daného roku za který jsou členské příspěvky hrazeny. Členové výboru TJ, trenéři a důchodci jsou od členských příspěvků osvobozeni.

Volí:

 • Výbor spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Ludmila Bálková (zástupce oddílu ASPV), Radim Bena, Jaroslav Bednář, René Bilík, Tomáš Burda, Martina Habustová, Radim Homola, Tomáš Huspenina, Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Petr Mahrík, Radomír Mika (zástupce oddílu Marathon Team) a Karel Pokorný.
 • Předsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Tomáše Huspeninu.
 • Místopředsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Tomáše Burdu.
 • Kontrolní komisi spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Jiří Teichman jako předseda KK, a členové Michal Bača a Daniel Knopp.
 • delegáty na valnou hromadu OTU, MěFS Ostrava a dalších nadřízených orgánů spolu: Tomáše Huspeninu, náhradníky Tomáše Burdu, Karla Pokorného a Lukáše Lyčku.

Ukládá výboru TJ Klimkovice:

 • Vytvářet podmínky pro rozvoj a chod TJ a oddílů, organizovat sportovní činnost v rámci sportovních a soutěžních aktivit.
 • Dále jednat s vedením OTU, MěFS Ostrava, FAČR, vedením města Klimkovice a dalšími orgány ohledně získání finančních prostředků pro zajištění provozu, oprav a údržby hřiště a svěřených prostor a prostranství.
 • Projednávat nejméně dvakrát ročně vývoj hospodaření.
 • Zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi.
 • Zanést změnu statutárního orgánu a kontrolní komise do veřejného rejstříku spolků u krajského soudu v Ostravě.