Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZMĚNA PRAVIDEL FOTBALU - OPAKOVANÉ STŘÍDÁNÍ

17. 8. 2016

Dle rozhodnutí VV MěFS Ostrava je v soutěžích Městského Přeboru Ostrava zavedeno tzv. opakované střídání ("hokejovým způsobem"), a to v souladu s Pravidly fotbalu, platnými od 1.7.2016. Toto rozhodnutí se tedy týká našich mužů a žáků.

Pravidla fotbalu tuto variantu umožňují v i v kategorii dospělých v nejnižších úrovních amatérského fotbalu.

Podmínky opakovaného střídání (výměn)

 • Opakované střídání se týká všech hráčů a náhradníků uvedených v Zápise o utkání (dále ZOU), v maximálním počtu dle příslušné kategorie stanovené PF a hlavně RS.
 • Po zahajovacím výkopu nemusí hráči dodržet posloupnost čísel na dresu uvedených v ZOU.
 • Střídání hráčů musí být oznámeno v přerušené hře a provedeno co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Rozhodčí proto nezaznamenává střídání /výměny) do ZOU a nemá povinnost z tohoto důvodu nastavit dobu hry.
 • Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické zóny a hráči, kteří u hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod.
 • Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry.
 • Není omezen celkový počet střídání (výměn), ani počet střídání jednoho hráče. Vystřídaný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem, pouze v posledních deseti minutách utkání, lze střídat pouze standardním způsobem a maximálně dva hráče. Vystřídat spoluhráče však mohou i ti, kteří se předtím utkání zúčastnili.

Procedura střídání.
Kteréhokoliv hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek:

 • rozhodčí musí být o zamýšleném střídání informován
 • náhradník smí na hrací plochu vstoupit až poté co ji opustí střídaný hráč a dostane souhlas od rozhodčího
 • náhradník či vystřídaný hráč smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen v době, kdy je hra přerušena
 • střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu
 • všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to, zda byli či nebyli nasazeni do hry.